česky deutsch rusky The Fairy-Tale Family hotel
 
 
On this page we let you have a look into our visitors' book
 
 
They have written about us
Articles about the Pohadka family hotel
Penzion Pohádka
Husova 67
379 01 Třeboň
penzionpohadka@penzionpohadka.cz
mobil: 774 987 656
 
 
12. 5. 2005
  P?ejeme pohádkové zážitky všem p?íchozím. D?kuji
   
Marcel Goetze
Kanclé? Jiho?eského pohádkového království
 
12. 5. 2005
  Velmi m? pot?šilo pohádkové království uprost?ed T?ebon?. P?eji, aby se v n?m vyskytovaly samé dobré pohádkové i "normální" bytosti.
   
L. Kupilová
 
12. 5. 2005
  P?eji penzionu Pohádka hodn? pohádkových host? a aby se mu da?ilo pohádkov?
   
Soukupová Eva
 
14. 5. 2005
  Krásné ubytování, p?íjemná a milá paní ubytovatelka - cítili jsme se jako v pohádce. Penzion d?lá ?est svému jménu. Díky
   
Lanovi
 
18. 5. 2005
  Penzion Pohádka je opravdu pohádka. Byli jsme tu jen krátce, ale bylo nám tu krásn?. Ur?it? se sem budeme vracet
   
Novotných
 
22. - 26. 5. 2005
  Zde trávili své první, jediné a nezapomenutelné líbánky novomanželé Štosovi. I když sem již nikdy nep?ijedeme na líbánky, na dovolenou zcela ur?it?. Bylo nám tu moc krásn?!
   
Jakub + Ta?ána Štosovi
 
21. - 27. 5. 2005
  Týden utekl jako voda a my už se t?šíme na p?íští rok - samoz?ejm?: ZPÁTKY DO POHÁDKY! Bylo nám tady fajn a pokud to bude možné, rádi se budeme každý rok vracet. P?ejeme penzionu POHÁDKA hodn? spokojených host?, provozovatel?m hodn? zdraví a síly které vydávají proto, aby se tady nám všem líbilo. Za vše díky a za rok (možná d?íve) na shledanou se t?ší
   
Zde?ka a Jind?ich Hlavní?k?
 
9. 7. 2005
  Pod?kování penzionu Pohádka, p?edevším za POHÁDKOVOU PÉ?I paní pohádky Krbcové. Prost?edí je opravdu krásné, pán a paní Krbcovi se opravdu o hosty vzorn? starají. D?kujeme jim!
   
Manželé Dostálovi z Berouna
 
21. 7. 2005
  M?li jsme se spolu s Kv?tou Rozáckou výborn?. Jako doma!
   
Dušan T?eštík, historik
 
16. 9. 2005
  I p?estože jsme zde strávili jen pár dní, m?li jsme se POHÁDKOV?! P?ejeme Vám hodn? št?stí.
   
Novomanželé R?ži?kovi
 
 
 
Napsalo se o nás
články o penzionu Pohádka