english deutsch česky
 
Železnice:
tra Praha - Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí – Tøeboò – Èeské Velenice/Gmünd – Vídeò
 
Po silnici:
Praha - Veselí nad Lužnicí po E55, Veselí nad Lužnicí - Tøeboò - Halámky/Neunagelberg po E49.
 
Vzdálenost z Tøebonì
do Prahy je 150 km.
 
Letadlem:
nejbližší letištì je v Èeských Budìjovicích

Транспорт

ČD


Железнодорожная станция Třeboň (+420 384 722 210)
Остановка Třeboň (+420 384 722 423)

   
   
   
   

ČSADИнформация автобусного вокзала Sídl.Hliník (+420 384 721 413)

   
   
   
   
Городской транспорт БЕСПЛАТНО